מחזור סטורן-יופיטר בדלי ואורנוס גם – מה זה אומר להיות בן אדם?

מחזור סטורן-יופיטר בדלי ואורנוס גם – מה זה אומר להיות בן אדם?

בשנה האחרונה (2020) היינו עדים לשלושה מחזורים פלנטריים גדולים אשר החלו, דבר אשר לא קורה הרבה בסנכרון כזה באותה השנה. בינואר 2020 היה המחזור של פלוטו וסטורן בגדי, לאחר מכן פלוטו ויופיטר וכעת בסוף השנה מתחיל המחזור של יופיטר וסטורן בדלי. צמידות יופיטר וסטורן בדלי מתחילה...