UAC 2012 עלילות האסטרולוגים במדינת הוודו

UAC 2012 עלילות האסטרולוגים במדינת הוודו

מה קורה כאשר 1500 אסטרולוגים מרחבי העולם נפגשים בעיר אחת בדרום ארה"ב, עיר שבה קבורה מארי לאבו כוהנת הוודו הגדולה, עיר שחוותה טרגדיה אנושית ב-2005 עם סופת ההוריקן קטרינה שהרסה חלקים רבים מהעיר ורבים מתושביה לא שרדו? אכן נשמע כחוויה פלוטונית/נפטונית, במיוחד כאשר...