אנו נמצאים כעת בחודש אוקטובר 2021 בנקודת זמן שיכולה להוביל לשינוי או לתחלופה אנרגטית. מחזור חדש למרס-שמש ביחד עם הירח החדש ומרקורי בנסיגה במאזנים מכוון אותנו לחידוד ההקשבה למגוון שמובא לנו על ידי נקודת המבט של האחר. יש לנו הזדמנות להתבונן בדרכים שאנחנו מתקשרים עם אחרים מסביבנו, במערכות יחסים מסוגים שונים, ולחשוב כיצד אפשר לגשר על פערים ולחבר את הקצוות והקטבים, זאת על מנת לקבל נקודת מבט יותר רחבה על החיים.