Long Ek Ong Kar

אנרגיית הקונדליני היא כוח עוצמתי ומיסתורי שנמצא בתוכנו, בעלת חשיבות רבה בתרגול היוגי. בכתבים העתיקים נכתב עליה: "כשם שדלת נפתחת באמצעות מפתח, כך גם פותח היוגי את דלת החירות העליונה באמצעות שחרור הקונדליני" (אור היוגה של הכוח – פסוק 98 תרגום יוחנן גרינשפון).

הקונדליני מתוארת בכתבים ההודים כנקבת נחש הנמצאת רדומה בתחתית עמוד השדרה, במולדהרה, הצ'אקרה הראשונה, הבסיס. הצ'אקרה הזו קשורה לאלמנט האדמה ולתחושת קרקוע, ביטחון ויכולת השרדות. זוהי הצ'אקרה הדחוסה ביותר מבחינה אנרגטית, כלומר כאשר אנחנו ממוקדים רק בה אנחנו נחווה את ה"מאיה" – האשליה של ההפרדות יותר בחוזקה ואם הקונדליני נשארת רדומה בבסיס התוצאה יכולה להביא למחלות ואובדן החיבור עם העצמי או הנשמה.

כאשר כוח הפראנה (כוח החיים) וכוח האפאנה (הכוח המסלק) נפגשים הם מעירים את הקונדליני, אשר עולה במעלה עמוד השדרה בשלושה וחצי סיבובים דרך 7 הצ'אקרות המרכזיות. התעוררות הקונדליני מביאה איתה התרחבות של התודעה וחיבור אל האנרגיה האינסופית. התעוררות זו מביאה איתה טרנספורמציה ועוזרת לנו לחיות את חיינו במודעות, זרימה, בשמחה ובריאות. זהו בעצם תהליך השחרור של תודעתנו מן המסננות הארציות אשר מונעות צאיתנו את החיבור לזהותנו האמיתית.

Soul does not relate to mind; mind relates to soul. It's a one-way traffic. – Yogi Bhajan

כל תרגול יוגי שהוא יכול להביא לעליית הקונדליני אולם בתרגול הקונדליני יוגה כפי שלימד יוגי בהג'אן אנו מתמקדים ישירות בהערת והעלאת הקונדליני, אשר יוגיג'י כינה גם עצב הנשמה (Soul Nerve). המדיטציה הזו היא אחד התרגולים הראשונים שלימד יוגי בהג'אן במערב.

מדיטציית LONG EK ONG KAR 

המנטרה  EK ONG KAR SAT NAM SIRI WAHE GUROO

הבורא והבריאה הם אחד, זהותנו היא אמת, האקסטזה שבחוכמה האינסופית היא גדולה מעבר לכל

זוהי מנטרה עוצמתית להעיר את הקונדליני ולתת לתודעה לשרות בשמחה עילאית (BLISS).

על המנטרה הזו אנחנו חוזרים בדרך הבאה:

  1. שבו בישיבה פשוטה (סוקאסאנה) עם הידיים בגיאן מודרה (אצבע יופיטר והאגודל נפגשות בקצה ברכות). העיניים עצומות וממוקדות בנקודת העין השלישית.
  2.  החזרה על המנטרה תהיה מחולקת לשלושה חלקים, עם שתי נשימות מלאות ונשימה אחת קצרה.
  3.  החזרה על המנטרה תלווה בהתמקדות על כל הצ'אקרות מן הבסיס ועד הכתר וההילה:

שאיפה מלאה

EK קצר עם מולהבהנדה – צ'אקרה ראשונה, ONG ארוך צ'אקרה שניה, KAR ארוך צ'אקרה שלישית (ONG KAR באורך שווה)

שאיפה מלאה

SAT קצר צ'אקרה רביעית, NAAM ארוך צ'אקרה חמישית, SIRI קצר צ'אקרה שישית

שאיפה קצרה

WAHE קצר צ'אקרה שביעית, GUROO ארוך מתפזר אל ההילה

ניתן לחזור על המדיטציה שנקראת גם LONG EK ONG KAR למשך 7 או 11,22,31,62 דקות או שעתיים וחצי ומומלץ לתרגל לפני הזריחה.

הקשיבו להדגמה קצרה של המנטרה:

 

      long ek ong kar 3 times

Before sunrise, when the channels of energy are most clear, if this mantra is sung in sweet harmony, you will be one with the Lord. This will open your solar plexus, charging the solar center, connecting it with cosmic energy. You will be liberated from the cycles of karma that bind you to the earth. No tongue can tell how bright the light of cosmic energy is, but when you recite this mantra daily, you will have this light within you. — Yogi Bhajan. 

בסרטון הבא תוכלו לראות הדגמה של דרך הגיית המנטרה ולאחר מכן הרצאה קצרה על המשמעות והאפקט.